PL EN DE

O FIRMIE

Firma AMGRO Zdzisław Gulik została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 01.12.2012 roku.

Firma posiada numer REGON: 302279770 i NIP: 7881194946.

Głównym przedmiotem działalności firmy jest działalność usługowa w zakresie napraw i przeglądu amortyzatorów hydraulicznych (PKD 33.17.Z) oraz ich produkcja (PKD 30.20.Z).

Od początku istnienia firma rozpoczęła współpracę z Instytutem Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu w zakresie obsługi konstrukcyjnej produkowanych i naprawianych amortyzatorów.

Załogę firmy stanowią pracownicy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym specjalizujący się w wykonywaniu napraw wszystkich typów amortyzatorów eksploatowanych w taborze szynowym.

Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym oraz stanowiskami badawczymi zaprojektowanymi i wykonanymi zgodnie z aktualnie obowiązanymi normami kolejowymi.

Amortyzatory produkowane są w oparciu o normę PN-EN 13802:2014-02 oraz Warunki Techniczne Montażu i Odbioru, a świadczone usługi w zakresie naprawy amortyzatorów wykonywane są w oparciu o Warunki Techniczne Wykonania Naprawy i Odbioru pozytywnie zaopiniowane przez Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” w Poznaniu.

Ⓒ AMGRO Zdzisław Gulik 2023 - Wszystkie prawa zastrzeżone