PL EN DE

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE Z DNIA 19 LIPCA 2023 R.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Informujemy, że nasza firma w dniu 19.07.2023 podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę o przyznaniu pomocy Nr 02582-6935-UM1514166/22 na realizację Operacji pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy AMGRO Zdzisław Gulik poprzez zakup innowacyjnego urządzenia do badania amortyzatorów”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa, poprawa technologii produkcji i tym samym poprawa jakości oferowanych usług i umocnienia jego pozycji na lokalnym rynku.

Przewidywany wynik operacji: Utworzenie nowego miejsca pracy.

OGŁOSZENIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2020 R.

Grantobiorca: AMGRO Zdzisław Gulik uzyskał wsparcie udzielone w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu.

Wartość grantu: 81 528,78 PLN

OGŁOSZENIE Z DNIA 18 STYCZNIA 2019 R.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Informujemy, że nasza firma w dniu 18.01.2019 podpisała z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę o przyznaniu pomocy Nr 01009-6935-UM1511616/18 na realizację Operacji pn.: „Wzrost konkurencyjności firmy AMGRO Zdzisław Gulik poprzez zakup innowacyjnego urządzenia”, która współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa, poprawa technologii produkcji i tym samym poprawa jakości oferowanych usług i umocnienia jego pozycji na lokalnym rynku.

Przewidywany wynik operacji: Utworzenie miejsc pracy.

OGŁOSZENIE Z DNIA 8 GRUDNIA 2017 R.

Miło nam poinformować, że nasza firma w dniu 8 grudnia 2017 roku podpisała z Ministerstwem Rozwoju i Finansów Umowę nr POIR.02.01-00-00-0004/17-00 o dofinansowanie Projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie AMGRO Zdzisław Gulik” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Cel projektu

Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług, optymalizacji i poprawy konstrukcji i funkcjonalności amortyzatorów hydraulicznych w środkach transportu szynowego.

Nazwa beneficjenta: AMGRO Zdzisław Gulik

Całkowita wartość projektu: 3 875 115,00 PLN

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych: 3 000 000,00 PLN

Kwota dofinansowania projektu: 1 350 000,00 PLN

Data rozpoczęcia projektu: 13.11.2017 r.

Data zakończenia projektu: 31.12.2018 r.

OGŁOSZENIE Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Informacja o wyborze wykonawcy zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia 2 października 2017 r. dotyczącym realizacji zadania inwestycyjnego pt.: "Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie AMGRO Zdzisław Gulik"

Szanowni Państwo,

Niniejszym firma AMGRO Zdzisław Gulik informuje, iż postępowanie przetargowe dobiegło końca. W odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe z dnia 2 października 2017 r. wpłynęły 3 (słownie: trzy) oferty na realizację zadania inwestycyjnego pt.: "Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie AMGRO Zdzisław Gulik". W wyniku przeprowadzonej oceny ofert wybrano firmę:

Amwin Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kosynierów 62A

62-300 Września

której oferta spełniała wszystkie stawiane wymagania oraz została uznana za najkorzystniejszą.

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 2 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

Zadanie inwestycyjne pt.: „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie AMGRO Zdzisław Gulik”

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pt.: „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego w firmie AMGRO Zdzisław Gulik” w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przedstawiamy zapytanie ofertowe dotyczące budowy hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem biurowym i laboratorium badawczo-rozwojowym oraz drogami dojazdowymi, placem manewrowym i miejscami postojowymi. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem i składania ofert. W sprawie dodatkowych pytań odnośnie przedmiotu zamówienia oraz sposobu wyboru oferty prosimy o kontakt z Panem Zdzisławem Gulikiem (tel. 663 484 773). Zapytanie ofertowe, projekt budowlany, dokumentacja geotechniczna oraz załączniki znajdują się pod poniższymi linkami:

Załączniki:

Załącznik nr 1:

Załącznik nr 2:

Załącznik nr 3:

Załącznik nr 4:

Załącznik nr 5:

Załącznik nr 6:

Ⓒ AMGRO Zdzisław Gulik 2023 - Wszystkie prawa zastrzeżone